Bezpłatna pomoc przy składaniu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Nasza Firma świadczy nieodpłatną pomoc w całym procesie składania wniosków o dotację i wypłatę przyznanych środków dla naszych Klientów.

Jeśli są już Państwo naszym Klientem, zapraszamy do pobrania poniższej listy, która pomoże przygotować niezbędne dokumenty

i umówienia się na pomoc przy złożeniu wniosku w naszej siedzibie.

LISTA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU (PDF)

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierowany dla osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Celem programu CZYSTE POWIETRZE jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Poglądowa tabela maksymalnych wartości dotacji  dla poszczególnych kategorii urządzeń i inwestycji:

Tabela dofinansowań w programie

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

lub kontaktując się z nami telefonicznie: tel. 43 675 43 82 | tel. 511 390 015